رنگ بندی ها

دیدگاه کارفرما

مدیرعامل
مهرگان دانش پژوه

سلام و عرض ادب پروژه به صورت عالی اجرا شده سپاس

طراحی سایت شرکت فناوری و ارتباطات سپنتا

مراحل ثبت سفارش

درخواست و بررسی محتوا

از طرف آی ناین

تعیین هزینه و زمان اجرایی

ارسال پیش فاکتور

تایید نهایی

واریز پیش پرداخت و شروع