رنگ بندی ها

دیدگاه کارفرما

مدیرعامل و بنیانگذار
هستی بخش تدبیر ( آقای خلیفه ای)

با عرض سلام و ادب , طراحی لوگو خیلی عالی بود.

طراحی لوگوی اپلیکیشن آسان درمان

مراحل ثبت سفارش

درخواست و بررسی محتوا

از طرف آی ناین

تعیین هزینه و زمان اجرایی

ارسال پیش فاکتور

تایید نهایی

واریز پیش پرداخت و شروع