طراحی لوگو

اگر یک برند را به یک شخصیت تشبیه کنیم طراحی لوگو همانند ایجاد یک چهره برای این شخصیت است. یعنی تمام آن چیزی که مشتری تمام مدت با آن رخ به رخ می شود و نه تنها از روی لوگو برند شما را شناسایی می کند بلکه حس و حال برند را نیز از آن درک می کند.

نمونه کار های طراحی لوگو

اگر هرگونه سوالی در مورد طراحی لوگو دارید, جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

مراحل ثبت سفارش

درخواست و بررسی محتوا

از طرف آی ناین

تعیین هزینه و زمان اجرایی

ارسال پیش فاکتور

تایید نهایی

واریز پیش پرداخت و شروع