لوگوی سورس باران | آی ناین دیزاین

طراحی لوگوی آکادمی آموزشی سورس باران

لوگو یا نشانه نمادی هست برای بیان کردن یک عبارت یا القا نمودن یک مفهوم خاص . آرم ها چیزی شبیه امضا یا نشانه ای برای وجود یا حضور شخص یا موسسه ای است که آرم متعلق به آن است، میباشد. آرم ها در هر جایی که حضور آن موسسه یا شخص یا رویداد صاحب آرم در آن وجود دارد ثبت می گردد و نشاندهنده رد برجای مانده از او در آنجا است.
طراحی نشانه یکی از تخصصهای رایج و منحصر به فرد در طراحی های گرافیکی محسوب می شود و سابقه طراحی نشانه بهه زمانهای بسیار بسیار دور بر می گردد.
لوگو نشانه یا علامتی گرافیکی است که توسط سرمایه داران تجاری، موسسات و حتی اشخاص حقیقی، برای متمایز کردنن خود از دیگران در دید عموم، استفاده می شود. لوگوها یا تماما گرافیکی هستند (سمبول یا آیکون) و یا از نام تجاری سازمان یا موسسه تشکیل شده اند (لوگوتایپ یا ورد مارک).
پروسه ی طراحی لوگو به گونه ای است که طبق نیاز مشتری اتود ها در تعداد های 3-6-9 تایی زده شده و به مشتری ارسالل میگردد و بعد از تایید اتود نهایی , پروسه ی طراحی گرافیک شروع میشود که طی 2-3 روز پیش نمایش لوگو به مشتری ارسالل میگردد و بعد از تاییدنهایی , لوگوی اصلی با فایل های لایه باز به مشتری ارسال میشود . لوگوی سورس باران ترکیبی از حرف S اول Source و B اول کلمه Baran طراحی شده است.

مورد اعتماد برند ها هستیم