کاور پست سایت
کاور پست سایت
کاور پست سایت
کاور پست سایت
کاور پست سایت
کاور پست سایت
کاور پست سایت
کاور پست سایت
کاور پست سایت
کاور پست سایت

کاور پست سایت

در تمامی سایت ها بخصوص سایت های آموزشی thumbnail هر پست یا مطلب ارسالی باید جذاب و تاثیر گذار باشد که توجه کاربر را در نگاه اول به خود جذب کند و آن مطلب را مشاهده نماید .در طی تجربیات گذشته نشان داده است که هر مطلب ارسالی در سایت دارای تصویر شاخص جذاب باشد بازخورد بهتری نسبت به مطالب دیگر خواهد داشت.

مورد اعتماد برند ها هستیم